Hotbond - zirkoniumbonding

Hotbond: solderen van zirkoniumdioxide
Sinds de intrede van zirkoniumdioxide als basismateriaal voor tandheelkundige restauraties, speelt het probleem van het toevoegen van materiaal, evenals het adhesief bevestigen hiervan. De duitse firma DCM heeft de oplossing voor deze problematiek ontwikkeld: Hotbond, een revolutionair product waarmee zirkoniumdioxide kan worden gesoldeerd. Binnen de tandtechniek/tandheelkunde is de term 'solderen' in relatie tot zirkonium niet gangbaar, echter vanuit de materiaalkunde is deze definitie toch correct. In de industrie worden glas, porselein en andere keramische materialen reeds meer dan 100 jaar met speciaal glassoldeer met elkaar verbonden.  

Toepassingsgebieden van Zirkonium Hotbond zijn:   

Zirkonium aan zirkonium (Zircon Hotbond)
Het verbinden van zirkonium aan zirkonium. Toepassingen kunnen zijn, het horizontaal of verticaal verlengen van brugdelen, steggen of zirkoniumabutments, alsook het repareren hiervan. (Hotbond High 1000°C, Hotbond Plus 800°C, Hotbond Low 700°C).  

Zirkonium met titanium (Fusio 12)
Het verbinden van zirkonium aan titanium. De belangrijkste toepassing is het maken van 'hybride' abutments. De titanium abutmentbasis kan eenvoudig worden verbonden met het individueel gevormde abutment uit zirkonium (CAD/CAM ontworpen en gefreesd). De microspleet tussen het titanium en het zirkonium wordt afgedicht met het biocompatibele glassoldeer. Het hybride abutment is hierdoor vriendelijk voor de gingiva. De verbinding is sterk, homogeen en kan niet in de mond oplossen zoals adhesieve materialen op den duur wel doen.   

Zirkonium aan lithiumdisilicaat (Fusio 12)
Hetzelfde Fusio materiaal kan worden gebruikt voor het duurzaam verbinden van lithiumdisilicaat aan zirkonium. 

Zirkonium met andere materialen
Het voorbehandelen van het Zirkoniumoppervlak zodat er een duurzame verbinding ontstaat tussen het Zirkonium en andere materialen, zoals perskeramiek of composieten. Toepassingen zijn: de bevestiging van Zirkonium Marylandbruggen aan natuurlijke elementen, of tijdelijk K&B materiaal op Zirkonium. (Hotbond ZirConnect). 

Bestel nu